Gode Gud?


Gud er god, Gud er kærlighed, Gud er fred. Sådan siger de kristne.
Men hvis man læser i Bibelen, virker det ikke altid sådan.
Her er en liste med tekster fra Bibelen, hvor Gud og hans udvalgte slår ihjel.
 
garbage
 
Gud går ind for dødsstraf

Hvis den anklagede nægter at anerkende den dom, som den ansvarlige præst eller
overdommer fælder, skal han straffes med døden; den slags egenrådighed skal
udryddes i Israel - for på længere sigt har dødsstraffen en forebyggende virkning på
folk, så de holder sig i skindet og ikke ringeagter den dømmende magt.

5 Mos 17:12-13
 

Mennesket er mere barmhjertig end Gud

Herren sagde derfor til Abraham: »Der lyder skrig uden lige fra Sodoma og Gomorra!
Deres synd er uden lige. Jeg er på vej dertil for at se, hvor galt det står til.« Derpå gik
de to andre mænd mod Sodoma; men Herren blev hos Abraham et øjeblik. Da vovede
Abraham sig et skridt nærmere Gud og sagde: »Vil du virkelig slå både gode og onde
mennesker ihjel i samme omgang? Hvad nu, hvis der findes 50 gode mennesker i byen -
vil du da ødelægge den? Vil du ikke spare den for de 50 menneskers skyld? Du vil da vel
ikke slå de gode i hartkorn med de onde? Ville det være retfærdigt?«
Herren svarede: »Hvis der findes 50 retfærdige, vil jeg spare hele byen for deres
skyld.«
Men Abraham fortsatte: »Nu jeg er begyndt at diskutere med Herren, så tillad mig at
komme med endnu et forslag - vel vidende at jeg kun er støv og aske. Hvad nu, hvis
der kun er 45 retfærdige? Skal de fem færre så være skyld i, at du vil ødelægge byen?«
»Nej, jeg vil ikke ødelægge byen, hvis der er 45 retfærdige.«
»Hvad nu, hvis der kun er 40?«
»Nej, heller ikke, hvis der er 40.«
»Tag mig det ikke ilde op,« blev Abraham ved. »Hvad nu, hvis der kun er 30?«
»Jeg vil spare hele byen, hvis jeg finder 30,« svarede Herren.
»Siden jeg har taget mig den frihed at tale til min Herre,« fortsatte Abraham, »tillad
mig da at spørge nok en gang: Hvad nu, hvis der kun er 20?«
»Så vil jeg for disse 20 retfærdiges skyld spare byen.«
Da sagde Abraham: »Herre, bliv ikke vred! Dette er sidste gang: Hvad nu, hvis der kun
findes ti?«
Og Herren svarede: »Så vil jeg for disse ti uskyldiges skyld spare hele byen.«
Derefter skiltes de; og Abraham vendte hjem til sit telt.

1 Mos 18:20-33
 

Gud skyer ingen midler

»Jeg lod det blive hungersnød,« siger Herren, »men det var ingen nytte til; for I vendte
ikke om til mig. Jeg ødelagde jeres afgrøder ved at lade det blive tørke tre måneder før
høsten. Jeg lod det regne i én by, men ikke i en anden; én egn havde rigeligt med
vand, men en anden var knastør, så folk måtte komme langvejsfra for at få en slurk
vand - og alligevel fik det jer ikke til at vende om til mig,« siger Herren.
»Jeg sørgede for meldug og alle mulige plantesygdomme i jeres korn- og vinmarker;
græshopper åd jeres figner og oliven - og alligevel fik det jer ikke til at vende om til
mig,« siger Herren. »Jeg ramte jer med plager og katastrofer som i Ægypten i sin tid;
jeg dræbte jeres unge mænd i krig og bortførte jeres heste. Lugten af jeres lig stank
langt bort - og alligevel fik det jer ikke til at vende om til mig,« siger Herren. »Jeg
ødelagde nogle af jeres byer, som jeg ødelagde Sodoma og Gomorra; der er kun en
rygende ruinhob tilbage - og alligevel fik det jer ikke til at vende om til mig,« siger
Herren.

Am 4:6-11
 

Hustru listet som ejendom

Du må ikke begære andres hus, hustru, folk eller fæ eller noget andet, der tilhører
andre.«
 
2 Mos 20:17
 

Kristne kvinder: Ti!

Som det er skik i alle de kristne menigheder, skal kvinderne tie stille ved menighedens
samlinger, for det er dem ikke tilladt at tage ordet. De skal, sådan som loven siger,
underordne sig. Hvis der er noget, de gerne vil vide, kan de spørge deres mænd, når de
kommer hjem; det er ikke passende for en kvinde at tage ordet i menigheden.

1 Kor 14:34-35
 

Kvinde skal gifte sig med sin voldtægtsforbryder

Hvis en mand voldtager en pige, der ikke er forlovet, og tages på fersk gerning, skal
han dømmes til at betale pigens far en bøde på 50 sølvstykker, hvorefter han skal gifte
sig med pigen uden mulighed for senere at skille sig fra hende.

5 Mos 22:28-29
 

Jomfruer er krigsbytte

Herren sagde nu til Moses: »Jeg vil, at du skal straffe midjanitterne, fordi de lokkede
Israels folk til at dyrke afguder. Dette bliver din sidste opgave. Når den er udført, skal
du dø.«
Da sagde Moses til folket: »Nogle af jer skal ruste jer til kamp imod midjanitterne, så
Herren kan straffe dem.
Hver stamme skal stille med 1000 mand!« Denne hær, som i alt talte 12.000 mand,
sendte Moses nu af sted imod midjanitterne - anført af Pinehas, præsten Eleazars søn,
og ledsaget af Pagtens Ark og hornblæserne. På Herrens befaling angreb de
midjanitterne og dræbte samtlige mænd iblandt dem! Blandt de dræbte var der fem
midjanitiske konger - Evi, Rekem, Zur, Hur og Reba. Også Bileam, Beors søn, blev
dræbt.
Den israelitiske hær tog alle kvinder og børn til fange, beslaglagde midjanitternes
husdyr og rigdomme og brændte alle deres byer og landsbyer af.
Så førte man fangerne og krigs-byttet hjem til lejren på Moabs sletter ved
Jordanfloden over for Jeriko for at fremstille krigsbyttet for Moses og præsten Eleazar
og hele folket, som i mellemtiden var gået dem i møde uden for lejren. Men Moses var
godt vred på officererne.
»Hvorfor har I ladet kvinderne leve?« spurgte han. »Det var jo netop dem, der fulgte
Bileams råd og lokkede Israels folk til at dyrke afguder på Peors bjerg, så Herrens folk
blev ramt af en frygtelig plage! Derfor skal I dræbe alle drenge - og alle kvinder, der
har haft samleje med en mand; kun småpigerne og de kvinder, der er jomfruer, må I
skåne og bruge som slaver.

4 Mos 31:1-18
 

Det er godt at prygle sine børn

Forsøm ikke at afstraffe dit barn. Der er endnu ingen, som er død af en
endefuld; tværtimod, det kan være med til at redde hans liv.

Ordsp 23:13-14
 

Trodsige børn skal stenes

En trodsig og oprørsk søn, der ikke vil adlyde sine forældre, selv om de afstraffer ham,
skal af forældrene føres for byrådet. 'Denne søn er trodsig og oprørsk!' skal forældrene
bevidne. 'Han vil ikke adlyde os, men drikker og fører et udsvævende liv!' Da skal
byrådet henrette ham ved stening, for at det onde kan udryddes iblandt jer. Det skal
være et afskrækkende eksempel for resten af de unge i Israel.

5 Mos 21:18-21
 

Børn slået ihjel for at gøre nar af en profet

Fra Jeriko gik Elisa nu til Betel. Mens han gik på vejen, kom der en flok unge mennesker
fra byen og gjorde nar ad ham, fordi han var skaldet. Da vendte Elisa sig og
forbandede dem i Herrens navn; og straks kom to hunbjørne ud fra skoven og
sønderflåede 42 af dem!

2 Kong 2:23-24
 

Gud befaler ofring af barn

Senere satte Gud Abrahams tro og lydighed på prøve. Det gik således til:
»Abraham!« kaldte Gud.
»Ja, Herre,« svarede han.
»Tag din eneste søn Isak, som du elsker så højt, og rejs til Morijas land. Der skal du gå
op på et nærmere bestemt bjerg, som jeg vil vise dig, og ofre ham til mig på et bål.«

1 Mos 22:1-2
 

Datter: Et brændoffer

I mellemtiden havde Jefta givet Herren det løfte, at hvis Herren ville hjælpe ham til at
besejre ammonitterne og vende uskadt tilbage, ville han til gengæld bringe den, der
først kom ham i møde i døren, som et brændoffer til Herren!
Jefta førte nu hæren over floden og gik til angreb på ammonitterne, som han ved
Herrens hjælp besejrede.

Da Jefta vendte tilbage til Mizpa, kom hans datter - hans eneste barn - ham
syngende og dansende i møde.

Derefter vendte hun tilbage til sin far, der indfriede sit løfte - og derfor nåede hun
ikke at blive gift. Efter den tid blev det skik i Israel,

Dom 11:30-32, 34, 39
 

Det er OK at have (kristne) slaver

Kristne slaver bør vise deres herrer tilbørlig respekt, for at Guds navn eller kristentroen
ikke skal blive forhånet. Er slavernes herre en kristen, må de ikke vise ham mindre
respekt, fordi de er brødre. De skal tværtimod vise ham større villighed i tjenesten,
fordi han er en kristen, som Gud elsker. Og han vil som en kristen også ønske at
behandle sine slaver godt.
Du skal undervise i disse sandheder, Timoteus, og opmuntre alle til at efterleve dem.
Selv om nogen fornægter dem, er de alligevel i overensstemmelse med Jesu Kristi sunde
lære og grundlaget for et sandt liv med Gud. De, der siger noget andet, er hovmodige
og forstår ikke, hvad de udtaler sig om. Deres spidsfindigheder vedrørende betydningen
af Jesu Kristi ord fører til skænderier og misundelse, fornærmelser og ond mistanke. De
diskuterer og strides; men de kan ikke tale sandt, for deres sind er ødelagt af synd.
For dem er Guds ord kun et levebrød. Hold dig fra dem!

1 Tim 6:1-5
 

Hvordan man markerer sin ejendom

skal I tage en syl og stikke den gennem hans øreflip og ind i døren som tegn på, at han
skal være jeres slave på livstid. Dette gælder både for mandlige og kvindelige slaver.

5 Mos 15:17
 

Fredsprinsen

Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Tværtimod! Jeg er kommet for
at bringe strid. 35Ja, jeg er kommet for at sætte en søn op imod sin far, og en datter
op imod sin mor, og en svigerdatter imod sin svigermor

Matt 10:34-35
 
 
Vrøvl

Næste morgen, da de gik ind mod Jerusalem fra Betania, blev Jesus sulten. På vejen
stod et fuldt udsprunget figentræ. Jesus gik hen for at se, om der var figner på det.
Men der var kun blade. Det var for tidligt på året til, at der kunne være figner. »Aldrig
mere skal nogen spise frugt af dig!« sagde Jesus; det hørte hans disciple.

Næste morgen, da de atter gik forbi det figentræ, som Jesus havde forbandet, lagde
disciplene mærke til, at det var visnet fra roden af. Peter huskede, hvad Jesus dagen
forinden havde sagt til træet, og han udbrød: »Har du set, Herre! Det figentræ, du
forbandede, er visnet!«

Mark 11:12-14, 20-21
 
  • Hvorfor går en guddommelig hen og kigger efter figner når det ikke er figensæson?
  • Er det rimeligt at slå et træ ihjel fordi det ikke bærer frugt uden for sæsonen?

Næste morgen på vej til Jerusalem blev Jesus sulten. Han fik øje på et figentræ, der
stod ved siden af vejen, og gik hen for at se, om der var nogen figner. Men der var
kun blade. Så sagde han til træet: »Aldrig i evighed skal du mere bære frugt!« Og
straks visnede træet.

Matt 21:18-21
  • Hov, hvorfor står der noget forskelligt i de to evangelier?
  • Kunne Mattæus ikke bære tanken om at hans guddommelige Jesus skulle bruge en hel dag på at få et figentræ til at visne?
 
evolution

 
Ateister er intolerante overfor troende og har ingen respekt for deres tro

hitchens


En jaloux Gud
(Du må ikke begære andres hus, hustru, folk
eller fæ eller noget andet, der tilhører andre)
 
Bibelsk intolerance

Enhver, som henvender sig til de døde - hvad enten det drejer sig om en mand eller en
kvinde - skal stenes til døde. Vedkommende må bære straffen for sin synd

3 Mos 20:27
 

En kvinde, der øver trolddom, skal slås ihjel.

2 Mos 22:18
 

Døm til døden enhver, der ofrer til andre guder end Herren.

2 Mos 22:20
 

Den profet, som vil lede jer på afveje, skal henrettes; for han har forsøgt at lokke jer
til at gøre oprør imod Herren jeres Gud, der førte jer ud af fangenskabet i Ægypten.
Ved at henrette en sådan profet skal I udrydde det onde iblandt jer.
Det samme gælder, hvis en nær ven eller jeres nærmeste familie forsøger at friste jer.
Selv hvis jeres bror, søn, datter eller kone i al fortrolighed opfordrer jer til at dyrke
fremmede guder, må I ikke give efter og lytte til vedkommende; I må ikke engang vise
nogen form for forståelse eller på anden måde prøve at undskylde ham. Henret ham!
Kast selv den første sten mod ham - og lad derefter de andre anklagere komme til; for
det var jer, han forsøgte at lokke bort fra Herren jeres Gud - den Gud, der førte jer ud
af fangenskabet i Ægypten.

5 Mos 13:6-11
 

Det vil sætte skræk i livet på resten af folket, så de ikke begår den samme synd.
Hvis I hører et rygte om, at der i en af Israels byer findes onde mennesker, som har
lokket byen til at dyrke fremmede guder, skal I først undersøge, om rygtet taler sandt.
Hvis det virkelig viser sig, at noget så forkasteligt er sket i en af de byer, Herren har
givet jer, skal I erklære byen krig og udrydde dens indbyggere og husdyr.

5 Mos 13:12-16
 

Hvis nogen - enten mand eller kvinde - i landets byer bryder den pagt, I har sluttet
med Gud, og trodser hans befaling ved at dyrke afguder eller tilbede solen, månen og
stjernerne, skal I først undersøge, om rygtet taler sandt. Hvis der virkelig er tale om
afgudsdyrkelse, skal vedkommende pågribes og føres uden for byen, hvor han skal
stenes til døde. Henret aldrig nogen på grundlag af et enkelt vidneudsagn; der skal
mindst to eller tre vidner til. Vidnerne skal kaste de første sten, hvorefter de øvrige
tilstedeværende skal stene den skyldige til døde; derved udrydder I det onde iblandt
jer.

5 Mos 17:2-7
 

Men hvis en profet påberåber sig autoritet fra mig, på trods af at jeg ikke har talt til
ham, skal han dø; det samme gælder enhver profet, der taler på andre guders vegne!'

5 Mos 18:20
 

Hvis man ikke vil tage imod jer eller høre på jer, så ryst støvet af jeres fødder og gå
videre. Det er et tegn på, at fra nu af er de overladt til deres egen skæbne.«

Mark 6:11
 

Skønt I allerede er klar over det, vil jeg alligevel minde jer om, at Herren efter at have
reddet sit folk ud af Ægyptens land dog senere dræbte dem, som ikke troede på ham
og adlød ham.

Jud 5 1:5
 

Vær på vagt over for de falske ledere;
for der er mange bedragere i verden. De tror ikke, at Jesus Kristus kom til jorden som
et menneske af kød og blod. Dermed gør de sig til Kristi fjender.

Hvis nogen kommer for at undervise jer, men ikke fører denne [kristne] lære, skal I ikke
byde ham hjem til jer. I må ikke på nogen måde opmuntre ham.

2 Joh 1:7, 10
 

Og så har jeg en ting til på hjerte, før jeg slutter dette brev: Hold øje med dem, der
skaber splittelse, og som ødelægger menneskers tro. Deres lære er i modstrid med det,
som I har lært. Hold jer borte fra dem!

Rom 16:17
 

Lad ingen ødelægge jeres tro og glæde med filosofiske spekulationer og tomt bedrag,
som ikke bygger på Kristus, men på menneskelige traditioner og dæmoniske
åndemagter.

Kol 2:8
 

Den, der siger, at Jesus ikke er Kristus, er den største løgner; han er Antikrist, der er i
opposition til Kristus. Han vil fornægte både Faderen og Sønnen.

1 Joh 2:22
 

Vi ved, at vi er Guds børn, og at verden omkring os er i Satans magt.

1 Joh 5:19
 

Pas derfor på, kære brødre, at I ikke gemmer på ondskab og vantro, så I kommer bort
fra den levende Gud.

Hebr 3:12
 

Jeg ved, hvad du har udrettet. Jeg kender din trængsel og din fattigdom - men du er jo
alligevel rig! Jeg har hørt de sladderagtige anklager fra dem, der påstår om sig selv, at
de er jøder; men de er i virkeligheden en Satans synagoge.

Husk derfor, hvordan du tog imod budskabet, og hvordan du hørte det - hold fast ved
det og omvend dig! Men hvis ikke du vågner, så kommer jeg over dig som en tyv, og
du skal ikke have nogen anelse om, i hvilken time jeg kommer.

Åb 2:9, 3:9
 

for at alles knæ, i Himlen og på jorden og under jorden,
skal bøje sig i Jesu navn,

Fil 2:10
 

Hvem vover at anklage dem, som Gud har udvalgt? Gud har jo selv frifundet dem!

Rom 8:33

 
saveme

 
Kritiske artikler om kristendom:
 
Kan Jesu historiske eksistens bekræftes?
 
 
Kritiske artikler om Evangelist:
 
Fokus på Evangelist, Christian Hedegaard praktiserer herlighedsteologi
 
 
På engelsk:
 
www.evilbible.com

www.positiveatheism.org